Teknik Bilgiler

Baret

11-02-2013 01:15 tarihinde gönderildi.

Baret
BARET

Tesislerde çalışan kişilerin herhangi bir kaza anında darbelere, cisim düşmesine ve temas anında (alçak gerilimde) elektrik çarpmalarına karşı başı koruyan güvenlik (şapkası) malzemesidir. 

BARET RENKLERİNİN ANLAMLARI ve KULLANIM YERLERİ
 
 
        
Beyaz Baret       : Yöneticiler ve ziyaretçiler içindir.
Sarı Baret           : İşçiler içindir.
Mavi Baret         : Bakım grubu içindir.
Kavuniçi Baret  : Ustabaşı ve teknisyen içindir.
Kırmızı Baret     : Yangın, savunma personeli ve kalite kontrol ekipleri içindir. 


BARET KULLANMANIN FAYDALARI

• Elektrik çarpmalarında başı korur. 
• Fırlayan veya yukarıdan baş üzerine düşen ağır malzemelerin baş kısmını yaralanmadan korumalı.
• Çalışırken başın sağa veya sola hareketi nedeniyle sert ve keskin kısımlara başın çarpması ile meydana gelebilecek kazalardan korumalı.
• Çalışırken uzun saçların statik elektrik tesiri ile dağınık şekildeki saçların makinenin  dönen kısmına sarılması nedeniyle oluşan kazaların önlenmesini sağlamalı.
• Baş koruyucusu olarak en çok BARET kullanılır. 


BARETLERİN YAPISI

Herhangi bir deliği ve madeni aksamı bulunmayan darbeye, neme, ısıya, ,ağa, suya, aside, tere ve elektriğe karşı dayanıklı, tek parça olarak ağırlığı 450 gr’ dan fazla olmayan önünde siperliği olan kubbeye benzer şekilde yalıtkan malzemeden imal edilir. Baretin başla temasını sağlayan baş üstü ve çevre bantları vardır. Çevre bandı genişliği 30 mm’ den az olmayacak şekilde, yumuşak ve terletmeyecek bir malzemeden yapılmış olmalı, ayrıca baret ile en az 5 mm havalandırma aralığı olacak şekilde dizayn edilmeli ve değişik ölçülerde kişilerin giyebileceği şekilde ayarlanabilir olmalıdır. Baş üstü bantları en az 4 adet olmalı ve çevre bantlarıyla sağlam bir şekilde birleştirilmiş olmalı ayrıca baretin içi tepe üst noktasıyla ara mesafesi 30 mm’ den düşük olmamalıdır. Baret kafaya en az 8 cm geçmeli eğilimli çalışmalarda kafadan düşmemelidir. Baret 50 Hz’ lik 20.000 V’ luk delinme gerilimine mukavim olmalı. Bu gerilim değeri kullanıcıya koruma sağlayacak gerilim değeri olarak kesinlikle düşünülmemelidir. 


BARETLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Norm numarası: EN 397
2. Baret darbeye, neme, ısıya, yağa, aside, tere ve elektriğe karşı dayanıklı malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
3. Baretin gövdesini güçlendirmek için yapılan ve önden arkaya doğru uzanan öndüle çıkıntılar maksimum 5 tane olmalıdır. 
4. Baretin siperliği, minimum 4 cm, maksimum 5 cm olmalı ve gövde ile açı görüşü engellemeyecek şekilde olmalıdır.
5. Baretin isteğe bağlı olmak koşulu ile 3 numara altında imal edilir. Bunlar 50-54, 54-57 ve 57-62 cm.’ dir.
6. Baret baş çevre bandı ayarlanabilir olmalı. Genişliği 30 mm’ den küçük olmamalıdır. 
7.   Ter bandı, baş çevre bandının bir parçası olabileceği gibi, sökülür takılır da olabilir. Ter bandı en az alın kısmını kapsayacak büyüklükte olmalıdır.
8.   Baş çevre bandı en az 4 adet baş üstü bandı ile donatılmalı, baş üstü bandının genişliği minimum 20 mm. olmalıdır. 
9.   Baret hava alacak şekilde dizayn edilmelidir.
    a- Baş çevre bandı en büyük numaraya göre ayarlandığında baret ile kafa arasındaki açıklık mm’ den küçük olmamalıdır. 
    b- Baş üstü bantları ayarlandığında, baret üst noktası ile 30 mm.’ lik bir boşluk olmalıdır. 
10. Koruyucu yastık, kauçuk, plastik köpüğü vb. esnek bir malzemeden olmalıdır. 
11.  Çene kayışı uygun malzemeden en az 13 mm eninde ve ayarlanabilir olmalıdır. 
12.  Baretin başa geçen kısmı 80 mm’ den az olmamalı ve eğik çalışıldığında baret kafadan düşmemelidir. 
13.  Baretin tüm kısımları ile ağırlığı 450 gr’ dan fazla olmamalıdır.
14.  Baret 50 Hz’ lik 20.000 V’ luk gerilime 3 dakika dayanabilecek yalıtkanlığa sahip olmalıdır.
15.  Baret TS 2429 da belirtilen mekanik testlere karşı mukavim olmalıdır.