Yapı Rehberleri Üyelik Sözleşmesi ve Şartları

İş bu sözleşme Esra Özgecan Ulusoy-Dörtgen Dizayn ile www.turkiyeyapirehberi.net ve buna bağlı diğer web sitelerine (adanayapirehberi.com, ankarayapirehberi.net, antalyayapirehberi.com, konyayapirehberi.com, balikesiryapirehberi.com, bursayapirehberi.com, eskisehiryapirehberi.com, istanbulyapirehberi.com, izmiryapirehberi.com, kocaeliyapirehberi.com, manisayapirehberi.com, mersinyapirehberi.com, gaziantepyapirehberi.com) üye olan bireysel, kurumsal veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşların (Firma'nın) yerine getirmesi gereken yükümlülükler ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

1. Taraflar
İşbu sözleşme,  www.turkiyeyapirehberi.net ve buna bağlı diğer web sitelerine (adanayapirehberi.com, ankarayapirehberi.net, antalyayapirehberi.com, konyayapirehberi.com, balikesiryapirehberi.com, bursayapirehberi.com, eskisehiryapirehberi.com, istanbulyapirehberi.com, izmiryapirehberi.com, kocaeliyapirehberi.com, manisayapirehberi.com, mersinyapirehberi.com, gaziantepyapirehberi.com) ait "Yapı Rehberleri Üyelik Sözleşmesi ve Şartları" (bundan böyle kısaca "Üyelik Sözleşmesi"  olarak anılacaktır), Esra Özgecan Ulusoy-Dörtgen Dizayn  ile Site'ye üye olan Firma arasında, Firma'nın Site'ye üye olması amacıyla ve sözleşmenin ilgili Site'nin bulunduğu elektronik ortamda Firma tarafından onaylanması anında veya gerçek ortamda karşılıklı imzalanması sırasında düzenlenmiştir

Site'ye üye olarak, Üyelik Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

2. Tanımlar

Dörtgen Dizayn: Esra Özgecan Ulusoy-Dörtgen Dizayn, Kazım Dirik Mah. 169 Sok. No:15 Da:2 Bornova İzmir, V.N. 9060233942
Yapı Rehberleri (Site): www.turkiyeyapirehberi.net isimli alan adından ve bu alan adına alt alan veya uzantı alan adlarından oluşan web siteleri (adanayapirehberi.com, ankarayapirehberi.net, antalyayapirehberi.com, konyayapirehberi.com, balikesiryapirehberi.com, bursayapirehberi.com, eskisehiryapirehberi.com, istanbulyapirehberi.com, izmiryapirehberi.com, kocaeliyapirehberi.com, manisayapirehberi.com, mersinyapirehberi.com, gaziantepyapirehberi.com
Üye firma: Site'ye belli bir üyelik ücreti ödeyerek üye olan ve Site'de sunulan hizmetlerden belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi, kurum, kuruluş
Hizmet: Dörtgen Dizayn’nin sahibi olduğu tüm yapı rehberi internet sitelerinin kullanıcı ve üye kullanıcılara faydalanmaları üzere sunduğu ücretsiz ve ücretli hizmetler ve faydaların tümü.
Firma Üyeliği Formu: Dörtgen Dizayn’nin yapı rehberi siteleri aracılığı ile sağlayacağı hizmetlerden faydalanabilmek için üye olmak isteyen firmaların kendilerine ait bilgileri girdiği formdur.
Üyelik Paketleri: Dörtgen Dizayn tarafından özellikleri belirlenen, farklı özelliklerde ve fiyatlandırmalarda, özellikleri Yapı Rehberlerinde detaylıca belirtilen hizmet paketleridir.
Kullanıcı: Yapı Rehberlerini, herhangi bir ücret ödemeden ziyaret eden, Üye firmalara ait bilgilere/ürünlere/hizmetlere ulaşan, Yapı Rehberlerinde yer alan İlan Panosu sistemine ücretsiz olarak ilan girebilen web site kullanıcılarıdır.

3. Hizmet Kullanımı Şartları
Dörtgen Dizayn iş bu sözleşmede tanımlı olan hizmetleri daha etkili sağlamak için hizmetlerinde değişiklikler ve/veya yenilemeler yapabilir.
Hizmetlerden faydalanmak isteyen üye firma adayları Firma Üyeliği Formu sayfasında yer alan bilgileri doldurmak ve göndermek ile yukarıda belirtilen internet sitelerinden bir, birkaçı ya da hepsinde (üyelik paketlerinde yer alan kayıt sayıları dahilinde) firmalarının tanıtım bilgilerini yayınlama talebinde bulunmuş olurlar ve Yapı Rehberlerinde belirtilen üyelik bedelini Dörtgen Dizayn’e ait banka hesap numaralarından birine yatırmalarının yada kredi kartı ile ödemelerinin ardından Üye Firma olurlar. Gönderilen bu bilgilerin doğruluğundan üye firmalar sorumludur. Dörtgen Dizayn doğru olmayan ve/veya yanıltıcı bilgi içeren bilgileri tespit etmesi durumunda hiçbir uyarı olmaksızın siteden kaldırma veya Üye firmayı Yapı Rehberlerine hiç eklememe hakkına sahiptir.
Üye firmaların; firma isimleri, iletişim bilgileri, firma ve ürün hakkında bilgileri web adresleri sitede yayınlanır. Üyelik esnasında Üye Firmalardan talep edilen fatura adresi, vergi no'su ve vergi dairesi bilgileri sitede yayınlanmaz (Gizlilik ilkesine bağlı olarak üçüncü kişiler ile paylaşılamaz).
Dörtgen Dizayn’ne ait tüm yapı rehberi siteleri, kullanıcı ve üye firmalar arasında ürünler, hizmetler ve firmalar ile ilgili bilgilerin paylaşıldığı, tanıtım yapıldığı sanal buluşma ortamı olup başka bir sıfatla sorumluluğu bulunmamaktadır. İnternet sitelerinde paylaşılan diğer bilgi, makale ve teknik konulardaki yazılar bilgi amaçlı olup doğrulukları kesin olmayabilir.

4.Üye Firma ve Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri

Dörtgen Dizayn, üye firmalara; ürün, hizmet ve iletişim bilgilerini paylaştıkları ortam sunmaktadır. Dörtgen Dizayn 'nın işlettiği websitesi üzerinden yapılan işlemlerde taraf sıfatı bulunmadığından yapılan işlemlerden doğan hak ve yükümlülüklere ilişkin herhangi bir bağlılığı olmayacaktır.
Kullanıcılar ve üye firmalar hizmet kullanım şartları ve sitenin kullanım şartları içerisinde yer alan iş bu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, kurallara ve mevzuata uygun hareket edeceğini tüm şartları ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.
Dörtgen Dizayn'ın sunduğu Hizmet'lerden yararlanan Üye Firma ve kullanıcılar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Üye Firma'nın, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Üye Firma, Dörtgen Dizayn ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Dörtgen Dizayn ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Dörtgen Dizayn, Üye Firmanın Sözleşme hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Üye Firma, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Dörtgen Dizayn, Üye Firma tarafından Dörtgen Dizayn'a iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
Dörtgen Dizayn; üye firmaların eklediği bilgilerin sitede yayınlanma şekline, yerine, hangi kategori altında bilgilerin yayınlanacağına karar verme, değiştirme ve düzenleme hakkına sahiptir. Dörtgen Dizayn; Yapı Rehberi sitelerinde, site içeriği ile uyumlu olmayan, uygunsuz, müstehcen, siyasi, ahlak kurallarına aykırı veya kurum / şahısları rencide edecek şekilde düzenlenen içeriği olan bilgileri eklememe ve kaldırma hakkına sahiptir ve bu tip bilgilerden doğacak zarar ve hukuki yükümlülüklerden üye firmalar sorumludur. Uygunsuz içerik girişi yaptığı tespit edilen Üye Firmalar her hangi bir uyarıya gerek kalmaksızın, Dörtgen Dizayn tarafından üyeliklerine son verilerek, Yapı Rehberlerinden hizmet almaları engellenir. Uygunsuz içerik nedeni ile Yapı Rehberlerinden, üyelik tarihi sonlanmadan üyeliği silinen Üye Firmalar, üyelik bedelinin iade edilmesini talep edemezler. Dörtgen Dizayn üye firma ile arasında gerçekleştirmiş olduğu işbu sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir. Üye Firma herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
Üye Firma, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Firmalar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Dörtgen Dizayn'ın kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Dörtgen Dizayn'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Üye Firma'nın Dörtgen Dizayn tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Firma ismi, email, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üye Firma'nın sorumluluğundadır. Üye Firma'nın, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Firma'nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Dörtgen Dizayn'ın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
Üye Firma, Dörtgen Dizayn'ın yazılı onayı olmadan, bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
Üye Firma da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden, kullanıcıların İlan Panosu sistemine girmiş olduğu ilanlardan dolayı Dörtgen Dizayn'ın, Dörtgen Dizayn çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye Firmanın, Kulanıcıların ve/veya Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Dörtgen Dizayn, Üye Firma da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
Üye Firma, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Tüketici’ye karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu; Üye Firma ve Tüketici arasındaki gerçekleşen herhangi bir faaliyetin tarafı bulunmayan Dörtgen Dizayn'ın hiç bir taahhüt ve yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.Dörtgen Dizayn’nın Hak ve Yükümlülükleri
Dörtgen Dizayn kullanıcı ve üye firmaları buluşturan bir sanal ortam sunmaktadır. Kullanıcı ve üye firmalar arasında meydana gelecek anlaşmazlıklarda arabulucu olmaz ve oluşabilecek hiçbir zarardan sorumlu değildir.
Dörtgen Dizayn, Yapı Rehberlerinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üye Firma'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Üye Firmalar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Dörtgen Dizayn, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üye Firma'lar, Dörtgen Dizayn'ın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Dörtgen Dizayn tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Dörtgen Dizayn tarafından yapılabilir. Dörtgen Dizayn tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Üye Firma'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye Firma'ya aittir.
Dörtgen Dizayn, Yapı Rehberleri üzerinden, Dörtgen Dizayn'ın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, servis sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Üye Firma'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Dörtgen Dizayn tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Dörtgen Dizayn'un herhangi bir sorumluluğu yoktur.
Dörtgen Dizayn belirlediği üyelik hizmetlerini üye firmalara sağlamakla yükümlüdür. Dörtgen Dizayn üyelerine verdiği hizmetlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Güncel üyelik ücretleri ve üyelerin alacağı hizmetleri sitede yer almaktadır. Dörtgen Dizayn üyelik ücretlerinde ve üyelere vereceği hizmetlerde değişiklik yapması halinde, üye kullanıcılar sadece üye oldukları tarihte uygulamada olan üyelik ücretleri karşılığı üyelik hizmetlerinden yararlanabilirler.
Dörtgen Dizayn’a ait yapi rehberi sitelerinde yer alan tasarımlar, metinler, görsel çalışmalar html kodları Dörtgen Dizayn tarafından oluşturulmuştur. İzinsiz kullanılamaz. İzinsiz kullanıldığı tespit edildiği takdirde Dörtgen Dizayn zararın karşılanması için hukuki yoldan girişimlerde bulunma hakkını kullanır.
Dörtgen Dizayn üyelik sözleşmesinde değişiklik yapabilir. Değişiklik sitede duyurulduğu andan itibaren geçerlilik kazanır. Sitede yer alan sözleşme geçerli sözleşme olarak kabul edilir.
Hukuken mücbir sebepler sayılan doğal afet, savaş, grev, internet altyapı arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil buna benzer şartlarda Dörtgen Dizayn’nin hizmetlerini istediği düzeyde yapmasına engel olacak koşullarda Dörtgen Dizayn hizmetini yerine getirememe ve/veya hizmetini eksik yerine getirme sebebiyle yükümlü değildir.
Üye firma adaylarının yapı rehberi sitelerindeki üyelik formunu doldurmaları ve üyelik ücretini Dörtgen Dizayn’e ait banka hesap numaralarına yatırmaları veya üyelik ücretini elden teslim etmelerinin veya üyelik ücretini online olarak kredi kartı ile ödemelerinin ardından üyelikleri başlamış kabul edilir. Üye kullanıcılar Dörtgen Dizayn’e ait yapi rehberi sitelerinde yayımlanan üyelik sözleşmesi maddelerinin hepsinin aynen kabul etmiş sayılırlar.
Dörtgen Dizayn, Yapı Rehberlerinde yer alan Üye Firma bilgilerini, Firma güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve kendi bünyesindeki Sdiğer Yapı Rehberleri ile ilgili pazarlama, tanıtım ve iletişim yapmak ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
Üye Firma ve Dörtgen Dizayn hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. İşbu Sözleşme'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmamaktadır.

6.Reklam hizmetini kullanan Üye Firmaların ve Kullanıcıların Hak ve Yükümlülükleri
Site içerisindeki reklam alanlarına reklam vermek isteyen üye firmalar ve kullanıcılar, sitede reklam alanları için belirtilen reklam ücretlerinin bedelini Dörtgen Dizayn’a ait belirtilen banka ve hesap numaralarına yatırdıktan sonra, reklam hizmetinden yararlanmaya başlarlar.
Reklam alanlarında yayınlanan reklamların içeriklerinden reklamı veren üye firmalar ve kullanıcılar sorumludur. Dörtgen Dizayn yayınlanan reklamların içeriklerinin doğruluğu konusunda sorumluluk kabul etmez. Dörtgen Dizayn, içeriği ve yönlendirme linki Yapı Rehberleri içeriğine uygun olmayan reklamları yayınlamama hakkına sahiptir.
Reklam ücretlerini belirleme hakkı Dörtgen Dizayn’e ait olup, geçerli reklam fiyatları eposta yolu ile reklam yayınlamayı talep eden kişi, kurum ve kuruluşlara Dörtgen Dizayn tarafından yazılı olarak iletilir.

7.Gizlilik
Dörtgen Dizayn, Üye Firma'ya ait gizli bilgileri (vergi dairesi, vergi no vb.), işbu Sözleşme'de aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşmaz.

8.Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde, işbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde T.C. İzmir Mahkemeleri yetkilidir.